TH | EN
Home >
22 พ.ค.62 รอมฎอนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ มัสยิดกลาง จ.สงขลา

21 พฤษภาคม 2562 รอมฎอนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ ณ มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี

19 พฤษภาคม 2562 รอมฎอนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ จังหวัดยะลา

3-5 พฤษภาคม 2562บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง สาขาเวียงสระ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Amanah Leasing Super Cub ครั้งที่1

15 พฤษภาคม 2562 อะมานะฮ์ สนับสนุนงานรอมฎอนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ

24 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

18 เมษายน 2562 งานทำบุญบริษัท(ตามหลักศาสนาอิสลาม)

6 เมษายน 2562 มอบของผู้สูงอายุ

1 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมนโยบายการติดตามหนี้ ปี 2562 และอบรม พรบ.การทวงหนี้(2558)

19 มกราคม 2562 Amanah Sport Day

  1 , 2 , 3 , | 9 , 10 , 11 , 12   Next
บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 02-091-6456 โทรสาร. 02-091-6401