TH | EN
Home > ลูกค้าบุคคล

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ (Amanah Auto Financing)
 

o ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ กลุ่มลูกค้าบุคคล
o ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ กลุ่มผู้ประกอบการรถสาธารณะ

   
      เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้บริการสินเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ โดยให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) จากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ ที่มีคุณภาพและบริการหลังการขายครบวงจร ตลอดจนการส่งมอบการบริการตามหลักชะรีอะฮ์ หรือตามหลักธุรกิจเคียงคู่คุณธรรม หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ยืดหยุ่นทำให้ลูกค้ามีทางเลือกที่จะชำระค่าเช่าซื้อรายเดือนแบบสบายๆ เหมาะสมกับรายได้ของลูกค้า พร้อมบริการประกันวินาศภัยคุ้มครองรถยนต์ใหม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดการสูญหาย และบริการการประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเมื่อลูกค้าเจ็บป่วยทุพลภาพหรือเสียชีวิตก็ไม่ต้องรับภาระหนี้ส่วนที่เหลือต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินให้กับลูกค้าและครอบครัวได้อุ่นใจ
   
 
   
   
 
   
   
 
บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 02-091-6456 โทรสาร. 02-091-6401