TH | EN
Home >

15 พฤษภาคม 2561 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดอบรมเรื่องหลักชะรีอะฮ์กับธุรกิจลิสซิ่ง

 

 บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 02-091-6456 โทรสาร. 02-091-6401