TH | EN
Home > ติดต่อเรา
ที่ตั้งสำนักงานและสาขา บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด ( มหาชน )
ลำดับ สาขา ที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์
** กรุงเทพฯ(สนญ.)

16-16/1 ซอยเกษมสันต์1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Google Map: 13.748629, 100.530121

02-091-6456
 

       
ภาคใต้ // 14 สาขา
1 สาขากระบี่

88/21  หมู่ที่ 2  ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
GPS: 8°06'09.9"N 98°53'00.0"E

075-656-933
088-088-3093
       
2 สาขาปัตตานี

51/6  ถนนกะลาพอ  ตำบลจะบังติกอ  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  94000
GPS: 6.860464,101.25296

073-337-109
081-702-8597
       
3 สาขาภูเก็ต

102/12 หมู่ที่ 5  ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
GPS: 7°55'33.1"N 98°22'21.0"E

076-261-155
081-916-1474
       
4 สาขายะลา

102/13 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
GPS: 6°32'23.1"N 101°16'07.1"E

073-361-123
095-204-3255
       
5 สาขาสุราษฎร์ธานี

148/217 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
GPS: 9.118821,99.315582

077-922-020
095-204-3257
       
6 สาขาพัทลุง

230/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 93000
GPS: 7°37'38.1"N 100°02'50.4"E

074-673-804
095-204-3266
       
7 สาขานครศรีธรรมราช

128/3 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
GPS: 8°25'38.4"N 99°58'20.6"E

075-432-075
095-204-3264
       
8 สาขานราธิวาส

143/18 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
GPS: 6°24'59.4"N 101°48'46.1"E

073-514-422
095-204-3265
       
9 สาขาตรัง

457  ถนนพัทลุง  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
GPS: 7°33'57.1"N 99°37'50.5"E

075-290-852
095-204-3256
       
10 สาขาชุมพร

235/12 หมู่ที่ 1 ถนนชุมพร-ระนอง  ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
GPS: 10°30'04.0"N 99°09'19.3"E

077-501-596
095-204-3267
       
11 สาขาระนอง

156/19   หมู่ที่ 3  ถนนเพชรเกษม  ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  85000
GPS: 9°58'34.4"N 98°38'41.2"E

077-826-946
095-204-3268
       
12 สาขาหาดใหญ่
(ต.คลองแห)

500/77 หมู่ที่ 4  ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110
GPS: 7°01'59.6"N 100°28'04.5"E

074-214142
088-088-3094
       

13

 

สาขาย่อยนาทวี
(หาดใหญ่)

28/6 หมู่ 4 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
GPS: 6.745307, 100.695103

074-260-652
095-204-3263

       
 14  สาขาเวียงสระ

202/4 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
GPS: 8°38'15.4"N 99°21'01.9"E 

 

077-310951

077-310952

095-2043261

 


 *ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขาสตูล กรุณาติดต่อที่สาขาหาดใหญ่ โทร.088-088-3094*

* ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขาพังงา กรุณาติดต่อที่สาขาภูเก็ต โทร.081-916-1474*
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ // 14 สาขา
1 สาขาขอนแก่น

356/1 หมู่ที่ 12 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
GPS: 16.400240041763,102.815111540258

081-359-8583
043 472 641
081-799-1021
       
2 สาขาอุดรธานี

227/17-18   ถนนอุดรดุษฏี ตำบลหมากแจ้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
GPS: 17°25'20.9"N 102°47'25.9"E

042 249 509-10
042 241 892-94
081- 359- 7648
       
3 สาขาอุบลราชธานี

219 หมู่ 20 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
GPS: 15°16'50.1"N 104°51'51.1"E

045-316-855
045-316-856
082-486-3475
       
4 สาขานครราชสีมา

230/10 ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
GPS : 14°59'14.3"N 102°05'44.9"E

044 242-422
081-359-8588
       
5 สาขาปากช่อง 71/8 ถนนมิตรภาพ 2 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
GPS: 14.699958,101.409081

044-313-237

095-204-9621

       
6 สาขาสกลนคร 156/3 ถนนมรรคาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
GPS: 17.168337,104.14489

042 093 390

095-204-9625

       
7 สาขามหาสารคาม 331/4 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
GPS : 16°10'39.0"N 103°17'50.3"E
043-024-150
095-204-3274
       
8 สาขายโสธร 100/16 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
GPS : 15.801282,104.138491
045-971-750
095-204-3273
       
9 สาขาร้อยเอ็ด    

316/11 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

GPS: 16°03'09.6"N 103°39'50.3"E

043-034-357
095-204-9628
       
10 สาขาเลย 352/8 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42000
GPS: 17°29'24.5"N 101°43'24.2"E

042-813-520

095-204-9632

       
11 สาขาสุรินทร์ 460 หมู่ที่ 13 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
GPS: 14°52'41.9"N 103°30'37.9"E
044-064-671
095-204-3270
       
12 สาขาศรีสะเกษ 90/10-11 หมู่ที่11ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพร ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  33000
GPS: 15.1183398675749,104.316574260593
045 963 391
095-204-9626
       
13 สาขากาฬสินธุ์ 105/8  ถนนกุดยางสามัคคี ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
GPS: 16°25'37.8"N 103°29'28.0"E
043-600-255
095-204-9638
       
14 สาขาชัยภูมิ 69/28 ก ถนนชัยประสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
GPS: 15.81272,102.027987

044-821-696

095-204-9631


*ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขาบุรีรัมย์ กรุณาติดต่อที่สาขาสุรินทร์ โทร.095-204-3270*

*ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขาหนองคาย กรุณาติดต่อที่สาขาอุดรธานี โทร.081-359-7648*

*ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขามุกดาหาร กรุณาติดต่อที่สาขาสกลนคร โทร.095-204-9625*
 

ภาคกลางตะวันออก // 7 สาขา
1 สาขาฉะเชิงเทรา 108/22  ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
GPS: 13.69447,101.061741
033-023-096
081-359-7639
       
2 สาขาสระบุรี 76/11 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
GPS: 14°20'36.1"N 100°52'01.6"E
036-380-157
095-204-3259
       
3 สาขาชลบุรี 90/374 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  20130
GPS: 13°19'27.3"N 100°56'35.2"E
038-190-357
095-204-9630
       
4 สาขาปราจีนบุรี

559/4 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 25140
GPS: 13.920767,101.571681

037-210-323
095-204-9635
       
5 สาขาปทุมธานี

39/271 โครงการศุภลักษณ์ซิตี้ (คลอง 7) หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 12150

GPS: 13.964598,100.742091

02-581-5122

095-204-3272

       
6 สาขาระยอง 111/42  หมู่ที่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  21140
GPS: 13°00'48.9"N 101°07'04.5"E
038-020 297
095-204-3269
       
7 สาขาชัยนาท 132/3 ถนนพรหมประเสริฐ  ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  17000
GPS: 15°11'37.5"N 100°07'19.0"E
056-412-117
095-204-9633


*ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขานครนายก กรุณาติดต่อที่สาขาปทุมธานี โทร.095-204-3272*

*ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขาอ่างทอง กรุณาติดต่อที่สาขาชัยนาท โทร.095-204-9633*
 

ภาคกลางตะวันตก // 7 สาขา
1 สาขาอยุธยา 161/38 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
GPS: 14.338931,100.601909
035-900-634
081-916-0975

 2

สาขาสุพรรณบุรี

293/6 หมู่ที่ 4 ตำบลสนามชัย อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
GPS: 14.480584,100.12666

035-962-240
095-204-3258

       
3 สาขากาญจนบุรี 529/1 ถนนแสงชูโตใต้ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
GPS: 14.010476,99.538562
034-511-433
095-204-9636
       
4 สาขาราชบุรี 157 หมู่ที่ 10 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
GPS: 13.525712,99.778434
032-735-649
095-204-9623
       
5 สาขาประจวบคีรีขันธ์ 99/105 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
GPS: 12°23'42.2"N 99°55'08.8"E
032-825818
095 204 9637
       
6 สาขาเพชรบุรี

119/4 หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
GPS: 13.07944,99.949388

032-490-036
095-204-9634
       

7

สาขานครปฐม

888/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

GPS: 13.811477,100.069872

034-300109

081-916-1327


*ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขาสมุทรสงคราม กรุณาติดต่อที่สาขาราชบุรี โทร.095-204-9624*

       
ภาคเหนือ // 3 สาขา
1 สาขานครสวรรค์ 105/15 หมู่ที่ 9 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
GPS: 15°43'26.9"N 100°06'13.7"E

056-001-115

080-998-2205

       

 2

สาขากำแพงเพช

643/36 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
GPS: 16°28'28.4"N 99°32'47.3"E

055-741-453

080-998-2313

       
3 สาขาพิษณุโลก 399/20 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
GPS: 16°49'06.1"N 100°14'30.2"E

055-258-398

080-998-2206

       

 บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 02-091-6456 โทรสาร. 02-091-6401