TH | EN
สินเชื่อเอทีเอ็ม “ช่วยซ่อมทุกปัญหาทางการเงิน”
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
more..
ธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน
สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน
สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อการพาณิชย์
สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง
more..
*ด่วน!!! รับสมัครพนักงาน*
รูปแบบธุรกิจ
สมัครสมาชิก Amanah Express
more..
30 พฤศจิกายน 2561 แสดงความยินดีกับสหการประมูล
17 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมสัญจร ภาคอีสาน
16 พฤศจิกายน 2561 Amanah Analyst Conference
14 พฤศจิกายน 2561 อะมานะฮ์ สนับสนุนกิจกรรมงานการกุศลของสถาบันดารุนเนียมะฮ์
8 พฤศจิกายน 2561 สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
26 ตุลาคม 2561 AMANAH จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่พนักงาน
16 ตุลาคม 2561 แสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2561 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารในธีมงาน We Are One Go Together
19 กันยายน 2561 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง สาขาสุพรรณบุรี พบปะตัวแทนนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท
18 กันยายน 2561 พัฒนาตัวแทนนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท
more..
บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 02-030-6456 โทรสาร. 02-030-6401